Usnesení

z konference Českého rybářského svazu z. s. místní organizace Bílina konané 20.4.2024

 1. Konference schvaluje:
  1. zprávu o činnosti MO za období od poslední konference
  2. účetní uzávěrku za rok 2023
  3. rozpočet na rok 2024
  4. nákup služebního vozidla Toyota
  5. snížení počtu členů výboru MO Bílina na 8 členů

 2. Konference bere na vědomí:
  1. zprávu dozorčí komise

 3. Konference volí:
  1. za člena výboru MO Bílina Ing. Ivana Bílého Ph.D.

 4. Konference navrhuje:
  1. úpravu bližších podmínek výkonu rybářského práva pro revír 441069 pod revír č.3 – Kostomlatský rybník I a II a to zákaz rybolovu z hráze rybníka.
  2. vedení další diskuse o změně spočívající ve zrušení brigádnické činnosti a převedení pod členský příspěvek a přiklání se ke zrušení brigádnické činnosti.


V Bílině 20.4.2024

Za návrhovou komisi:

JUDr. Bařtipán Marek
Zaťko Miroslav
Svoboda Miroslav